Thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục vùng Đông Nam Bộ và Cần Thơ
 Toàn cảnh hội thảo.

Tham luận của các đại biểu, chuyên gia tại hội thảo đã tập trung vào những nội dung chính như: Khởi tạo, quản trị, chuẩn hóa dữ liệu; phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý; khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số... Các tham luận đã nhấn mạnh, chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo là quá trình thay đổi về tư duy, cách thức hành động của cá nhân và vận hành của cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục. Sự thay đổi này được tạo điều kiện bởi công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khai thác nguồn vốn tài chính sang khai thác nguồn vốn dữ liệu. Để chuyển đổi số thành công, cần có chiến lược chuyển đổi số đúng đắn, dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ với các nền tảng số phục vụ hiệu quả cho hoạt động giáo dục.

Tại hội thảo, sở giáo dục và đào tạo các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh ký kết hợp tác triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm mục tiêu xây dựng thành công mô hình giáo dục thông minh và phát triển xã hội số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nguyễn Thành