kinhdoanhthuonghieu.990
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Tiến sĩ Võ Xuân Trường:” GREAT CRYPTO không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số; nó trở thành một kênh để khuếch đại các hoạt động bền vững”

GREAT CRYPTO sẽ là một loại tiền điện tử tiên phong, giới thiệu một sự thay đổi mô hình bằng cách gắn giá trị giao dịch với các nguyên tắc cơ bản của lao động cơ bản. Được biết, ứng dụng “Great Wallet” của GREAT CRYPTO đã chính thức ra mắt trên nền tảng Website, Android và IOS từ ngày 11/11/2023.

Tiến sĩ Võ Xuân Trường - Nhà sáng lập Mạng xã hội MEKOLOR, đồng tác giả Chuỗi khối GCN Blockchain - dự án chuỗi khối được thiết kế để giúp chuyển đổi số nền kinh tế cho biết, GREAT CRYPTO không chỉ định hình lại cách nhìn nhận giá trị của các giao dịch mà còn phù hợp hoàn toàn với các nguyên tắc bền vững, tính toàn diện về kinh tế và các hoạt động tài chính có đạo đức.

Khi chúng ta điều hướng sự phức tạp của thế kỷ 21, GREAT CRYPTO  nổi lên như một chất xúc tác cho một tương lai kinh tế bền vững. Cam kết của nó đối với các giao dịch giá trị lao động cơ bản không chỉ chuyển đổi các giao dịch tài chính mà còn định hình một thế giới nơi phát triển kinh tế đồng nghĩa với các hoạt động có đạo đức, toàn diện và bền vững.

Tiến sĩ Võ Xuân Trường - Nhà sáng lập Mạng xã hội MEKOLOR, đồng tác giả Chuỗi khối GCN Blockchain

Trong quá trình theo đuổi sự phát triển kinh tế toàn cầu bền vững, GREAT CRYPTO nổi bật như một loại tiền điện tử tiên phong, giới thiệu một sự thay đổi mô hình bằng cách gắn giá trị giao dịch với các nguyên tắc cơ bản của lao động cơ bản. Cách tiếp cận đổi mới này không chỉ định hình lại cách chúng ta nhìn nhận giá trị của các giao dịch mà còn phù hợp hoàn toàn với các nguyên tắc bền vững, tính toàn diện về kinh tế và các hoạt động tài chính có đạo đức.

Giá trị lao động cơ bản: Nền tảng cho giao dịch bền vững

Cam kết của GREAT CRYPTO trong việc duy trì giá trị giao dịch trong lao động cơ bản thể hiện sự khác biệt so với các mô hình tiền điện tử thông thường. Nó giới thiệu một khái niệm mang tính biến đổi trong đó mỗi giao dịch không chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi tài chính mà còn là sự tôn vinh sức lao động làm nền tảng cho nó. Bằng cách quy kết giá trị dựa trên sự đóng góp của lao động, GREAT CRYPTO đặt nền tảng cho một tương lai kinh tế bền vững.

Mô hình kinh tế tài chính của GREAT CRYPTO

Thực hành bền vững được khuếch đại

GREAT CRYPTO không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số; nó trở thành một kênh để khuếch đại các hoạt động bền vững. Bằng cách gắn giá trị giao dịch với lao động cơ bản, mọi hoạt động kinh tế đều mang dấu ấn của các hoạt động đạo đức và trách nhiệm xã hội. Sự tích hợp đổi mới này đảm bảo rằng hệ sinh thái kinh tế toàn cầu không chỉ tuân thủ các nguyên tắc bền vững mà còn đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền các nguyên tắc đó.

Trao quyền cho lực lượng lao động toàn cầu

Tầm nhìn trọng tâm của GREAT CRYPTO là trao quyền cho lực lượng lao động toàn cầu. Bằng cách ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của lao động cơ bản trong các giao dịch, GREAT CRYPTO trở thành chất xúc tác cho sự hòa nhập kinh tế. Nó thúc đẩy một môi trường trong đó mọi người lao động, bất kể vị trí địa lý hay tình trạng kinh tế, đều được thừa nhận về vai trò thiết yếu của họ trong tấm thảm kinh tế toàn cầu.

Biểu tượng nhận diện của GREAT CRYPTO

Minh bạch và thực hành tài chính có đạo đức

Trong một thế giới mà sự minh bạch tài chính là rất quan trọng để phát triển bền vững, sự phụ thuộc của GREAT CRYPTO vào giá trị lao động cơ bản sẽ đảm bảo một hệ sinh thái tài chính minh bạch và có đạo đức. Sổ cái phi tập trung không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch mà còn thúc đẩy niềm tin bằng cách cho phép các bên liên quan theo dõi sự đóng góp lao động trong mỗi trao đổi kinh tế.

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)

Phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, GREAT CRYPTO trở thành một công cụ mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu toàn cầu này. Từ việc thúc đẩy việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế đến giảm bất bình đẳng, cách tiếp cận đổi mới của nó đối với các giao dịch giá trị lao động cơ bản đã hỗ trợ tích cực cho SDG, tạo ra hiệu ứng lan tỏa giữa các ngành và khu vực.

Hợp tác toàn cầu để tăng trưởng kinh tế bền vững

Sự tích hợp giá trị lao động cơ bản của GREAT CRYPTO trong các giao dịch thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu để tăng trưởng kinh tế bền vững. Bằng cách khuyến khích thực hành lao động công bằng và tiêu dùng có trách nhiệm, nó xây dựng cầu nối giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, đảm bảo rằng lợi ích của tăng trưởng kinh tế được chia sẻ một cách công bằng trên quy mô toàn cầu.

Ứng dụng “Great Wallet” đã chính thức ra mắt trên nền tảng Website, Android và IOS từ ngày 11/11/2023

Một tương lai bền vững được định hình bởi GREAT CRYPTO

Sự tích hợp mang tính cách mạng của GREAT CRYPTO về giá trị lao động cơ bản vào các giao dịch tiền điện tử không chỉ biểu thị một sự đổi mới công nghệ; nó đánh dấu một cam kết cho một tương lai kinh tế bền vững. Bằng cách định giá sức lao động làm nền tảng cho mọi giao dịch, GREAT CRYPTO trở thành động lực cho sự toàn diện về kinh tế, thực hành tài chính có đạo đức và một thế giới nơi phát triển bền vững không chỉ là khát vọng mà còn là hiện thực hữu hình.

CRYPTO chính thức ra mắt trên nền tảng Web, Android và IOS từ ngày 11/11/2023 để cộng đồng trên toàn cầu có thể tải về sử dụng.

Web wallet: https://wallet.greatcrypto.network/#/login

Android Wallet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatwallet&hl=vi&gl=US&pli=1

IOS Wallet: https://apps.apple.com/vn/app/great-wallet/id6471328533?l=vi

banner_hcm_02min